Stofamilj 20

Stofamilj 20
concordia

Stuteriets avelsston tillhör alla den förnämliga stofamiljen nr: 20, Corry 1075 (född 1918).

Stostammens, tillsammans med Corry (20) 1075, mest framgångsrika avelssto Concordia (20) 3891 (född 1939) återfinns i härstamningen till hela stobesättningen på Stuteri Stall Humlan.

Corry (20) 1075 – detta förnöjsamma, låga och välvda sto som förärvt sig märkvärdigt likformigt, erhöll också de förnämsta priserna på utställningar.
Fruktsamheten var ett utmärkande drag för detta sto och hon fick 16 föl.
Medan modern Carolina (20) 233 (född 1907) hade typ av förädlad hannoveransk sto, hade Corry mer antagit vår svenska halvblodsmodell”
Ur Hovstallmästare H Stjerswärds beskrivning av stofamiljerna 1948, som äger sin giltighet än idag:

-Stofamilj nr: 20 är känd för sin säkra nedärvning, goda fruktsamhet och utmärkta tävlingsegenskaper.

Som vårat stamsto ligger Contrast (20) 23086 som är född och utbildad hos Mari-Ann och Håkan Barkevall på Öbbestorps Stuteri i Kalmar län. Uppfödning av ädla hästar har en lång tradition i familjen Barkevall. Generationernas målmedvetna avelsarbete har lagt grunden till dagens framgångar.

Concordia (20) 3891 blev 28 år och födde 20 föl, varav 19 varit verksamma enligt följande:

 • 6 remonter, Schweiz
 • 3 remonter, Sverige
 • 1 ridhäst, Sverige
 • 3 tävlingshästar , Norge
 • – Corona delt. OS-56 Stockholm, dressyr.
 • – Carina int. dressyr, prist. i Aachen.
 • – Carell i svår hoppning.
 • 5 stamboksförda ston 1 godkänd hingst Obelisk 394

Concordias 20:e föl blev ett sto som heter Concordia II (20) 7830 och hon återfinns i vår stostam.

Obelisk 394 återfinns bl.a. som morfar till de i Sverige välbekanta svår klasshästarna Brown Q och Little Q i hoppning.

widin

Widin (född 1965) e: Obelisk 394 – Idealist 356, internationell framgångsrik dressyrhäst med bl.a.

 • – Brons i lag-EM 1977.
 • – 4:a ind. VM i Goodwood.
 • – Guld i lag-OS i Montreal.

Ryttare: Ulrich Lehmann, Schweiz.

Vid Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen´s Riksutställning på Elmia, har Öbbestorps Stuteri , Kalmar nästan varje år blivit representerat med sina Elithästar. Det är ett tydligt bevis för den jämna och höga kvaliteten på stuteriets hästar.

Denna kvalitet beror till stor del på det utmärkta avelsarbetet. En väl genomavlad stostam är bästa garantin för ett högt och jämnt resultat.

Hästar som fått 1:pris (Elmia)
1972 Carmona 8781
1973 Convallaria 10386
1980 Cavalleti 13189 som även fick kungakannan

Samt 5 stycken som fått 2:a pris och 2 stycken som fått 3:e pris

Öbbestorps Stuteri har fr.o.m. 1973 – 1993 visat 35 treårsston
28 40 poäng eller mer
5 39 poäng
2 38 poäng

Detta är ett helt unikt resultat

Hästar från Öbbestorps Stuteri har blivit exporterade till ett flertal länder. Av uppfödda valacker har 90% gått på export, samt i viss omfattning har ungston för avel exporterats, framförallt till USA. Hästarna från Öbbestorp är utmärkta representanter för den svenska Varmblodsrasen och röner internationell uppskattning tillsammans med ryttare från USA, Canada, Västtyskland, Italien, Norge och Schweiz.

Vi på Stuteri Stall Humlan är mycket glada över att få fortsätta att avla på denna förnämliga stostam nr:20, då Mari-Ann & Håkan Barkevall på Öbbestorps Stuteri inte längre orkar att utbilda och avla fram fler hästar pga. sin ålder.

Mari-Ann har nu 5 stycken diplom ston och en valack kvar på gården. Stona rider hon för att hålla sig själv och sin kropp igång, och valacken (Cavaignac) e: Collin 633 – u: Cavolini (20) som Fredrik Linell tävlar 150 hoppning på.