Kvalitetsavel av Svenska halvblodshästar för både dressyr och hoppning

Välkommen till Stuteri StallHumlan!

Stuteri Stall Humlan är beläget i samhället Oskarström i Hallands län och drivs av familjen Teveldal / Johansson. På stuteriet avlar vi fram Svenska Halvblodshästar av högsta kvalitet. Vi avlar för att få fram ridhästar av internationell typ som lämpar sig både för dressyr och hoppning.
Vi strävar efter att få fram hästar i önskad storlek, elegans och ädelhet i förening med starka ledgångar och god exteriör.
I avelsarbetet har särskild vikt lagts vid rörelsernas lätthet samt hästarnas förmåga att gripa under sig, liksom gott lynne och förmåga att tillgodogöra sig utbildning.
Typen är väl konsoliderad och förärvningen säker.
Stuteri Stall Humlan har härliga öppna och kuperade betesmarker med naturliga vattendrag som gör att hästarna blir starka, välmusklade och härdas till fasthet och styrka i skelett och muskelatur, samtidigt som de lär sig var de skall sätta sina hovar.
Genom samvaro i flock under hela uppväxttiden tränas de unga hästarna i uthållighet, hårdhet och energi.
Alla 1:åringar står i spilta minst en vintersäsong, då de lär sig att vara uppbundna utan att få panik, samt lär sig rygga och flytta sig från sida till sida.
Unghästarna löshoppas tidigt ihop med sina mammor, och de lär sig att inte bli rädda för olika typer av hinder, samt att de tidigt lär sig taxera och hålla reda på sina ben.

Upphovsrätt

Alla våra bilder på våra hästar på www.stallhumlan.se ägs och skyddas av upphovsrätten. Fråga gärna innan du vill låna en bild.

 

/* ]]> */